Search
  • mobisec8

חושבים שאתם לא בסיכון?


מעל 483,426,365 (מתקרב ל 500 מיליון), זה מספר האנשים שהתקינו רק בחודש אוגוסט את 204 האפליקציות הזדוניות שאותרו בחנות של גוגל בלבד.

המספר העצום הזה של אנשים שנחשפו לתוכנות הונאה כספית, מתקפת פרסומות, פישינג, גנבת מידע וכד' מציין רק אפליקציות זדוניות שאותרו במהלך חודש אוגוסט 2019 בחנות של גוגל.

  • נתון זה לא כולל את האפליקיצות שלא אותרו עדיין. נתון זה לא כולל את החשיפות המקבילות שמתגלות במכשירים מבוססי iOS.

  • נתון זה לא כולל תקיפות רשת שהן בעצמן נפוצות לא פחות.

  • נתון זה לא כולל מתקפות פישינג במייל, SMS, ווטצאפ וכד'.

  • נתון זה לא כולל ניצול של חולשות בהגדרות המכשירים ובגרסאות מערכות הפעלה ותיקוני אבטחה.


המשמעות בפועל היא שהרבה יותר מ 500 מיליון בני אדם נחשפים בכל חודש למתקפת סיבר מסוג כלשהו. ולכן אם יש מי שחושב שהוא מחוץ למערכה הזאת, טעות בידיו.

גרוע מכך, אם ארגון כלשהו לא דואג לנהל ולאבטח את המכשירים הניידים שבהם משתמשים העובדים כדי להתחבר למערכת הדואר, פורטלים ארגוניים ואחרים הרי שהסיכוי שאחד מהם יגרום נזק לארגון הנו משמעותי ביותר.


כיצד מנהלים ומגינים על התקנים ניידים בארגון?

צרו קשר ונשמח להסביר:

daniel.ashkenazi@kmt.co.il

17 views0 comments

Recent Posts

See All