Search
  • mobisec8

כיצד להשתמש בטלפון האנדרואיד שלך כמפתח אבטחה לאפליקציות גוגל


Security key: one of the strongest defenses against phishing, now built into your Android phone

המונח פישינג שגור כיום בפי כולם, ולמרות שרבים מודעים לניסיונות הפישינג, שוב ושוב משתמשי המחשב מוטעים על ידי פושעי הסייבר שמצליחים בדרכים מתוחכמות לגרום להם למסור את פרטי חשבונות המשתמש שלהם. בימים אלה השיקה גוגל אמצעי הגנה נוסף במלחמה כנגד מתקפות הפישינג, והפכה את טלפון האנדרואיד שברשות רבים מהאנשים להתקן אימות נוסף לפני כל ניסיון הזדהות מול אפליקציות גוגל. כך שאם מישהו הצליח באמצעות הטעיית פישינג לקבל את פרטי המשתמש שלכם בגוגל וינסה להתחבר באמצעותם, תקפוץ לכם הודעה במכשיר הטלפון שתתריע על ניסיון התחברות ותבקש את אישורכם לבצע את ההתחברות, במידה ולא תאשרו, לא יצליח אותו גורם להתחבר לחשבון הגוגל שלכם. איך מגדירים את זה? מאוד פשוט, עיקבו אחר השלבים הקצרים והפשוטים כפי שמוסברים בקישור זה. מרגע שהפעלתם את היכולת הזאת, כל כניסה לחשבון הגוגל שלכם תהיה חייבת אישור מיידי ממכשיר הטלפון שברשותכם. ניתן להוסיף גם מספר טלפון לגיבוי למקרה שתאבדו את מכשיר הטלפון וניתן גם להפיק מספר קודי שחרור לגיבוי למקרה שהטלפון אבד. גוגל מאפשרת לכם בכל עת גם לבטל את שכבת ההגנה הנוספת הזאת ולהחזירה שוב לפי הצורך.

כיצד מיישמים פתרון זה לכלל עובדי הארגון? כיצד ניתן להבטיח שבגישה למערכות גוגל מכשירי העובדים נבדקים מול מדיניות החברה וההגנה עליהם מובטחת?

פנו אלינו לצוות המומחים ב - KMT טכנולוגיות ונשמח להסביר ולהדגים: info@mobisec.co.il

29 views0 comments