Search
 • mobisec8

עוד אפליקציות מסוכנות לאנדרואידאפליקציות מסוכנות נוספות מתגלות שוב בחנות של גוגל:


אפליקציות מסוג Rogueware, הן אפליקציות שמתחזות לאפליקציות המגינות או מתקנות בעיות במכשיר אבל בפועל הן אפליקציות זדוניות בעצמן, מנסות לסחוט כסף בעד תיקון בעיות פיקטיביות, מתקינות בעצמן אפליקציות זדוניות ומתקפות פרסום או שמנצלות לרעה הרשאות גישה לאלמנטים שונים במערכת ההפעלה. האפליקציות הבאות שהורדו עד כה על ידי יותר מ 1.6 מיליארד (!!!) בני אדם, הנן אפליקציות בעלות הרשאות גישה מיותרות לחלוטין כגון, הפעלת מצלמה, הפעלת רשם קול, קריאת מיקום מדוייק, אנשי קשר, יצירת שיחות ועוד, חלקן מפותחות על ידי בתי תוכנה שכבר היו מעורבים בעבר בהפצת קוד זדוני או שהשתתפו במזימות פרסום ותרגילי עוקץ אחרים:

 • Security Master – Antivirus, VPN, AppLock, Booster(500 Million)

 • Antivirus Free 2019 – Scan & Remove Virus, Cleaner (10 Million)

 • Virus Cleaner 2019 – Antivirus, Cleaner & Booster (50 Million)

 • Virus Cleaner, Antivirus, Cleaner (MAX Security) (50 Million)

 • Super Phone Cleaner: Virus Cleaner, Phone Cleaner (50 Million)

 • Clean Master – Antivirus, Applock & Cleaner (1 billion)

מומלץ להסיר אפליקציות אלה בהקדם ולהשתמש במוצרי הגנה של היצרנים הגדולים והמוכרים.


אפליקציות מסוג Dropper הן אפליקציות שלאחר התקנתן מבצעות ברקע וללא ידיעת המשתמש, הורדה של אפליקציה זדונית ממקור שאיננו החנות של גוגל ולמעשה פותחות דלת אחורית אל המכשיר.

האפליקציות הבאות הורדו על ידי 11 אלף איש עד כה, הן פותחו על ידי שלושה מפתחים שונים והן מבצעות הורדה של אפליקציות זדוניות ישירות מ GitHub, להלן האפליקציות ושמות המפתחים:

Developer: PumpApp, Apps:

 • Magnifying Glass

 • Super Bright LED Flashlight


Developer: LizotMitis, Apps:

 • Magnifier, Magnifying Glass with Flashlight

 • Super-bright Flashlight


Developer: iSoft LLC, Apps (all have been removed):

 • Alarm Clock

 • Calculator

 • Free Magnifying Glass


כאמור, אפליקציות אלה משמשות כ - Droppers והן מורידות ברקע את האפליקציות הזדוניות הבאות:

 • Flashlight (adware) – com.shasha.flashlight

 • Calculator (no malicious behavior observed) – com.shasha.calculator

 • BassBooster (adware) – com.shasha.music.equalizer

 • Calculator (adware) – com.shasha.supercaculator

 • Calculator (adware) – com.applecheng.calculator

 • 2Flashlight (adware) – com.applecheng.flashlight2


יש להסיר את האפליקציות עצמן וגם את האפליקציות שהן הורידו ברקע.


מכשירי הטלפון של רבים מאיתנו, הטאבלטים והמחשבים הניידים ניגשים לעיתים קרובות למידע ארגוני כגון מערכת הדואר הארגונית, פורטלים ואפליקציות ארגוניות שונות.

כשהתקנים אלה אינם מוגנים ומנוהלים כראוי, הסיכון למידע הארגוני עצום.

אנחנו בחברת KMT טכנולוגיות, מיישמים בארגונים הגדולים בישראל, מערכות לניהול והגנה על התקני קצה משנת 2011 באמצעות צוות מוביסק (Mobisec) שלנו.

צרו קשר ונשמח לייעץ ולסייע לכם להתמודד עם האיום.

Support@kmt.co.il

59 views0 comments

Recent Posts

See All