Search
  • mobisec8

עוד אפליקציית צילום מזוייפת מופצת בחנות של גוגל


שוב אותרה אפליקציית צילום (לכאורה) שנכון לרגעים אלה עדיין נמצאת בחנות של גוגל.

האפליקציה פועלת בפורמט שבו אנו נתקלים שוב ושוב לאחרונה, לאחר ההורדה וההתקנה שלה היא לא עושה דבר ממה שמובטח למעט מחיקת האייקון שלה לצורך הסתתרות, והקפצת פרסומות בלתי פוסקת שתוציא אתכם מדעתכם.

כל מי שהתקין נכווה ורבים אף הגיבו על כך, אך למרות זאת, מעל מיליון איש התעלמו מהתגובות של משתמשמים קודמים והתקינו בכל זאת את האפליקציה המזוייפת הזאת:


הם גם בחרו להתעלם בזמן ההתקנה מהדרישה של האפליקציה לתת לה גישה להרבה יותר מדי יכולות במכשיר:

את האפליקציה אי אפשר להסיר ישירות מהאייקון או מקיצור הדרך שלה, צריך להכנס להגדרות, ומשם לרשימת האפליקציות, לאתר את האפליקציה וללחוץ עליה:


ואז ללחוץ על הסרה (Uninstall) ולאשר:


למידע נוסף כיצד להגן על התקנים ניידים בארגונכם, צרו קשר: daniel.ashkenazi@kmt.co.il

13 views0 comments

Recent Posts

See All